Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole

Kolorowy pasek

Niepublikowane

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Procedura uzyskania informacji:

 

W dziale : zasady dostępu do informacji publicznej, formy udostępniania informacji:

  • udostępnianie informacji na wniosek,
  • ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
  • wzór wniosku o udostępnienie informacji.

 

Zasady dostępu do informacji publicznej:

 

Prawo do uzyskania informacji publicznej przysługuje każdemu.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie,
    w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

 

Formy udostępniania informacji:

 

v      udostępnianie na wniosek,

v      udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,

v      wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Komendy.

 

Udostępnianie informacji na wniosek :

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później
niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli przekazanie informacji jest niemożliwe powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni, o powodach opóźnienia
w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej :

 

W Biuletynie Informacji Publicznej nie zostały uwzględnione informacje niejawne występujące w Komendzie Powiatowej zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową, które zostały oznaczone klauzulą tajności „poufne” lub „zastrzeżone” na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie
informacji niejawnych ( Dz. U Nr 11, poz. 95 z póź. zm.).

 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z ustaw : o ochronie danych osobowych, o ochronie tajemnicy służbowej, państwowej, lub innych tajemnic prawnie chronionych.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i imię / jednostka ...........................................................................................

 

 

Adres: ...........................................................................................................

 

 

Nr telefonu: .....................................................

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORAMCJI:*

? dostęp do przeglądania informacji w Komendzie

? kserokopia

? pliki komputerowe

 

RODZAJ NOŚNIKA:

? dyskietka 3,5

? CD-ROM

 

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

? Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: .............................................................................................................


? Przesłanie informacji pocztą pod adres**..................................................................................................

 

 .............................................................................................................

? Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

...........................................................

 

(miejscowość, data podpis wnioskodawcy)

 

Uwagi:

 

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

 

**wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

 

Komenda Powiatowa PSP w Kole zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji
udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Kubacki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Kubacki
Data wprowadzenia:2007-01-24 12:41:11
Opublikował:Wojciech Kubacki
Data publikacji:2007-01-24 12:49:57
Ostatnia zmiana:2007-01-24 12:49:57
Ilość wyświetleń:2919
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole
Toruńska 74, 62-600 Koło

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij